Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení pro zlepšení navigace na stránce, analýzu používání stránky a podporu našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

prO KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?

Manažeři a vedoucí pracovníci: Ideální pro ty, kteří čelí tlaku vysoké výkonnosti a chtějí se vyhnout vyhoření.

Řešení stresu a produktivity: Naučíte se techniky pro zpracování stresu a udržení produktivity bez negativních dopadů na zdraví.

Rozvoj odolnosti: Poskytneme strategie pro lepší seberegulaci a efektivní řízení pracovní zátěže.

Zlepšení týmové dynamiky: Naše metody pomáhají zlepšovat nejen individuální pohodu, ale i fungování celého týmu.

Dosahování vyváženého životního stylu: Naučíte se, jak udržet duševní čilost a pevné osobní i profesní vztahy.

OBSAH A METODOLOGIE

Základní principy

Vědecky podložené strategie: Všechny naše metody a techniky jsou pečlivě vybrány na základě nejnovějších vědeckých výzkumů v oblastech psychologie, neurovědy a osobního rozvoje.

Praktická aplikace: Klíčové koncepty a strategie jsou prezentovány prostřednictvím praktických příkladů a interaktivních cvičení, které usnadňují jejich začlenění do každodenního života.

Metodologie

Interaktivní přednášky: Naše sezení zahrnují dynamické prezentace, které kombinují teorii s praktickými aktivitami, umožňující účastníkům pochopit a aplikovat nové informace efektivně.

Workshopy a skupinové diskuse: Prohloubení porozumění a zvýšení angažovanosti prostřednictvím skupinových diskusí a praktických workshopech, které podporují vzájemné učení a sdílení zkušeností.

Nástroje pro sebereflexi a seberegulaci: Účastníci se naučí používat různé nástroje, jako jsou deníky a plánovače, k udržení a reflexi svého pokroku a emocionálního stavu.

Gamifikace a motivace: Využití prvků hry a soutěžení k zvýšení motivace a zapojení účastníků, založené na principech teorie sebeurčení.

Pokračující podpora a sledování: Nabízíme možnost pokračujícího mentoringu a sledování, které pomáhá účastníkům udržet si nové návyky a maximalizovat dopad workshopu na jejich pracovní i osobní život.

Závazek k excelenci

Nepřetržitý výzkum a inovace: Neustále sledujeme nejnovější výzkumy a trendy v oblasti wellness a osobního rozvoje, aby naše programy zůstaly na špičkové úrovni a přinesly hmatatelné výsledky.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Začínáme s přípravou: Vaše cesta s námi začíná ještě před prvním workshopem. Zajímá nás, co vás vede k nám - vaše firemní kultura, konkrétní výzvy a klíčové cíle. Toto vše bereme v úvahu, abychom připravili program, který je skutečně na míru vaší organizaci.

Personalizovaný workshop: V den workshopu se ponoříme do strategií a technik navržených tak, aby odrážely vaše potřeby a posunuly vaši firmu k vyšší produktivitě a větší fyzické i duševní pohody.

Pokračující partnerství: Po skončení workshopu nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce, která zaručí, že se nově nabyté principy a návyky nejen uchytí, ale stanou se součástí vaší firemní DNA. Naše podpora zahrnuje pravidelné kontroly a adaptivní intervence, aby bylo zajištěno, že vaše investice do wellness přináší trvalé výsledky.

Závazek k trvalé proměně: Věříme, že pravá transformace vyžaduje nejen získání nových vědomostí, ale i stálou podporu a motivaci. Jsme zde, abychom vás podpořili na vaší cestě k dosažení trvalého zlepšení pohody ve vaší práci i osobním životě.

Jakub krofta: Bojovník, lektor a kouč

Jakub krofta je profesionálním zápasníkem a držitelem titulu profesionálního mistra České republiky v kickboxu, což svědčí o jeho mimořádné disciplíně, odhodlání a schopnosti dosahovat excelentních výkonů pod tlakem. Jeho úspěchy však nespočívají pouze ve fyzické připravenosti, ale také v hlubokém porozumění mentální odolnosti, růstovému mindsetu a efektivnímu sebeřízení, které jsou klíčem k dosahování výjimečných cílů.

S komplexním vzděláním v oblasti lektorování, certifikací NLP, kouče Precision Nutrition Level 1 a kvalifikacemi ze světa silově-kondičního tréninku, je vybaven nejen k vedení vysoce účinných tréninkových programů, ale hlavně představuje skvělou přidanou hodnotu pro každou společnost hledající komplexní řešení pro wellness svých týmů.

Jeho rozsáhlé znalosti, odbornost a praxe jsou zárukou, že dokáže provést firmy procesem, který nejen zlepší široké spektrum wellness disciplín, od vývoje psychické odolnosti a zlepšení kognitivních funkcí až po optimalizaci fyzické kondice, ale také podpoří pozitivní pracovní prostředí.

Koho školíme

Vybraní klienti

Česká spořitelna

Petr Zelenka, Obchodní ředitel

Československá obchodní banka, a.s.

Michal Toman, Team manažer

Broker Consulting, a.s.

Lukáš Proček, Oblastní ředitel

PPS advokáti s.r.o.

Ing. Vladimír Vojáček, MBA., Managing director

KLÍČOVÉ BENEFITY WORKSHOPU: ZDRAVÍ A PRODUKTIVITA VE FIRMĚ

Workshop, který transformuje zdraví a myšlení vašeho týmu: Zvyšte motivaci, výkonnost a účinně bojujte proti vyhoření

výkon ve firmě

Maximalizujte produktivitu a efektivitu vašeho týmu prostřednictvím osvědčených strategií a technik, které zlepšují koncentraci, snižují míru stresu a podporují zdravé pracovní návyky. Náš workshop nabízí nástroje pro zvýšení výkonu bez rizika vyhoření.

péče o self-leadership týmu

Posilněte schopnost vašeho týmu vést sebe sama s důrazem na sebereflexi, seberegulaci a osobní odpovědnost. Naším cílem je rozvíjet vůdčí schopnosti na všech úrovních organizace, což vede ke zlepšenému rozhodování a větší adaptabilitě ve změnách.

firemní welness

Podpořte celkové zdraví a pohodu týmu prostřednictvím integrovaného přístupu k wellness, který zahrnuje fyzický i mentální rozvoj pro lepší správu stresu. Naše programy jsou navrženy tak, aby podporovaly dlouhodobou udržitelnost a zlepšovaly spokojenost v práci.

Připraveni na transformaci vašeho týmu?

Rezervujte si nezávaznou konzultaci