Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení pro zlepšení navigace na stránce, analýzu používání stránky a podporu našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv a poskytování služeb prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce https://www.vasewebovky.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

Článek II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.
 2. Objednávku může kupující provést prostřednictvím internetového obchodu.
 3. V objednávce musí kupující uvést všechny požadované údaje, zejména jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a druh objednaného zboží nebo služby.
 4. Prodávající potvrdí přijetí objednávky e-mailem na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že objednané zboží nebo služba není dostupná, nebo v případě, že cena uvedená v internetovém obchodě byla chybná. O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího informovat e-mailem.
 6. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

Článek III. Cena zboží a služeb

 1. Ceny zboží a služeb uvedené v internetovém obchodě jsou konečné a zahrnují DPH.
 2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží a služeb v souladu s objednávkou.
 3. Platební podmínky jsou uvedeny v internetovém obchodě.
 4. Kupující je povinen zaplatit cenu zboží a služeb před jeho převzetím, s výjimkou případů, kdy je dohodnuto jinak.

Článek IV. Dodání zboží a služeb

 1. Zboží je expedováno kupujícímu do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.
 2. Služby jsou poskytovány kupujícímu v termínu stanoveném v objednávce.
 3. Zboží je kupujícímu doručeno na adresu uvedenou v objednávce.
 4. Kupující je povinen převzít objednané zboží a služby. V případě, že kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu škody.

Článek V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující učinit písemně a doručit prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v internetovém obchodě.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu uhrazenou cenu zboží do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu objednané zboží do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené a v původním obalu.

Článek VI. Reklamace

 1. Kupující má právo reklamovat vady zboží u prodávajícího do 24 měsíců od převzetí zboží.
 2. Reklamaci může kupující uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu prodávajícího uvedenou v internetovém obchodě.
 3. V reklamaci musí kupující uvést jméno a příjmení, popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží, slevu z ceny zboží nebo vrácení ceny zboží.

Článek VII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem.

  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
 2. Článek VII. Ochrana osobních údajů (dokončení)
  1. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
  2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím za účelem plnění kupní smlouvy a zasílání obchodních sdělení.
  3. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů.
 3. Článek VIII. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.
  2. V případě sporů vzniklých v souvislosti s kupní smlouvou se strany zavazují řešit je smírnou cestou.
  3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem [datum].

Upozornění: Tento vzor Všeobecných obchodních podmínek je pouze orientační a nemusí být vhodný pro všechny typy podnikání. Doporučujeme vám konzultovat tyto VOP s právníkem.